ติดฟิล์มใหม่ ห้ามเปิดกระจก

“ติดฟิล์มใหม่ ห้ามเปิดกระจก” เคยได้ยินคำนี้กันไหมครับ สงสัยกันไหมว่า เพราะสาเหตุใด?

เหตุเพราะว่า หลังติดฟิล์มต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการที่กาวจากตัวฟิล์ม
และกระจกนั้นเชื่อมต่อประสานกัน เพื่อให้กาวแห้งสนิท ถ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอาจจะทำให้ฟิล์ม
เกิดเคลื่อนหรือหลุดออกมาได้ และนอกจากนี้ถ้าต้องการทำความสะอาดกระจกรถ
ควรใช้ผ้าสะอาด ชุบน้ำ เพื่อใช้ในการเช็ดทำความสะอาดเท่านั้น

และควรมั่นใจว่าเป็นผ้าสะอาดจริงๆ เพราะถ้ามีสิ่งปนเปื้อนหรือฝุ่นละออง
อาจจะทำความเสียหายให้กับผิวของฟิล์มได้ เพราะฉะนั้นช่างโดยส่วนใหญ่จึงบอกว่า
” ถ้าติดฟิล์ม ห้ามเปิดกระจก 7 วันนั่นเองครับ “