6 ข้อ ในการติดฟิล์มกรองแสง

ระดับความเข้มของฟิล์มที่แตกต่างกัน บ่งบอกถึงอะไร
ความเข้มของฟิล์ม บอกถึงระดับการป้องกันแสงที่จะเข้าในภายในรถยนต์

ปัจจุบันระดับความเข้มของฟิล์มมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 20% – 80%
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและนอกจากปัจจัยความเข้มของฟิล์มแล้ว
มีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ควรพิจารณาก่อนติดฟิล์ม