4 จุดสังเกต สำคัญถึงเวลาเปลี่ยนฟิล์ม

หลายๆท่านคงสงสัยว่าฟิล์มรถ อายุการใช้งานนานเท่าไหร่กันนะ !
โดยทั่วไปแล้ว อายุการใช้งานของฟิล์มรถนั้นจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 3-5 ปีขึ้นไป

แต่หลายๆ ครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป อายุการใช้งานของฟิล์ม การเปลี่ยนฟิล์ม
อาจจะสามารถใช้ได้มากหรือน้อยกว่านั้นแต่เรามีข้อสังเกตอายุการใช้งานของฟิล์มต่อไปนี้