ฟิล์มติดบ้านและอาคาร คุณภาพ 4 ประเภท

ปัจจุบัน การติดฟิล์มกรองแสงบ้านและอาคารนิยมแพร่หลายมากขึ้น
อันเนื่องมาจากสภาพแสงแดดของเมืองไทย

หลายท่านสงสัยว่าบ้านและอาคารแบบนี้ ติดฟิล์มแบบไหนดีถึงจะเหมาะสม ?
Lumex Films มีฟิล์มกรองแสงบ้านและอาคารคุณภาพถึง 4 ประเภท
ที่เหมาะกับความต้องการแต่ละแบบมาแนะนำครับ

ฟิล์มติดบ้านและอาคาร

Skyline Series

Prime Series